امیدوارم ارزش صبر کردن رو داشته باشه :)

جستجو در وبسایت

گاهی یه سری چیز به ذهنم می‌رسه…که از دید خودم و تایید بعضی‌ها یکم خنده‌داره، و کمی هم احمقانه! :دی