فیلم

دنیای بدون مرز فیلم. دیالوگ‌ها، نقل‌قول‌ها، سکانس‌های کم‌نظیر و چیزهای جالب دیگه‌، از فیلم‌هایی که دیدم.