امیدوارم ارزش صبر کردن رو داشته باشه :)

جستجو در وبسایت

ترجمه‌هام از انگلیسی به فارسی رو توی این دسته قرار می‌دم. به صورت کلی مطالب مربوط به زبان انگلیسی.

۹۸۰۶۲۲ /