امیدوارم ارزش صبر کردن رو داشته باشه :)

جستجو در وبسایت

روزنوشته‌هام رو در این دسته قرار می‌دم. ممکنه هرچیزی با هرموضوعی باشه؛ از طنز تا دل‌گرفتگی‌ها، از دغدغه‌ها تا تقسیم یک حس خوب…

۹۸۰۸۱۸ /
۹۸۰۶۱۲ /