روزنگاری

روزنوشته‌هام رو در این دسته قرار می‌دم. ممکنه هرچیزی با هرموضوعی باشه؛ از طنز تا دل‌گرفتگی‌ها، از دغدغه‌ها تا تقسیم یک حس خوب…